Cestovná agentúra Progress Vám ponúka zájazdy, kongresy, semináre, konferencie

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatriiObjednávky:

+421 55 680 63 80

progress@progress.eu.sk

Cena: 15€ s DPH


V roku 2018 vyšla kniha „Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii“ od autorov prof. Podracká, prof. Kovacs a kolektív spoluautorov. Je to multiodborový sprievodca, ktorý rieši širokú problematiku detského veku.

Publikácia koncentruje na 199 stranách nielen postupy v pediatrii, ale aj v chirurgii,  dermatológii, otorinolaryngológii, oftalmológii   a dermatológii.

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii  tvoria schémy, ktoré  ponúkajú základnú orientáciu u najčastejších chorôb u detí.

Koncepcia knihy má charakter cennej pomôcky pre rýchlu orientáciu, čím sa eliminuje  riziko časových strát, ktoré u urgentných stavov môžu byť pre pacienta život ohrozujúce. Kde je to potrebné, schémy dopĺňa komentár.

Okrem úvahy vychádzajúcej z Evidencie Based Medicine sa uplatní stále viacej akcentovaná personalizovaná rozvaha.

Štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov  je materiál, ktorý odporúča krok za krokom hierarchicky indikovať jednotlivé laboratórne, zobrazovacie, či histologické vyšetrenia so zreteľom na ich výťažnosť a očakávaný diagnostický prínos.

„Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii“ slúžia ako oporné piliere integrujúce najdôležitejšie a najnovšie  vedecké poznatky do konkrétneho klinického problému.

Knihu „Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii“  je  možné odporučiť čitateľom, ktorí prichádzajú v zdravotníctve do kontaktu s deťmi, teda ambulantným lekárom a lekárom lôžkových oddelení.

Je cenným študijným materiálom, ktorý môžu využiť aj medici a nelekársky zdravotnícky personál.

Je určená pre všetkých, ktorí majú k pediatrii blízko.

Po vzore zahraničných univerzitných pediatrických nemocníc vypracovali odborníci Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Štandardné diagnostické a liečebné postupy vybraných klinických stavov, ktoré zohľadňujú lokálne pediatrické praktiky a sú ľahko aplikovateľné v bežnej praxi.

 

Rýchle kontakty

Sme tak ďaleko,
ako je blízko Váš telefón.
Už viac ako 25 rokov.

20 rokov